Doc. dr. Daša Grajfoner

 

Zaznavni Procesi

 

Koristne povezave

 

 

Na Spletu

 

Zaznavni laboratorij univerze v St. Andrews 

 

Spletno poglavje o čutilih in zaznavnih procesis

 

 

Dodatni Študijski Materiali

 

Goodale, M. & Milner, D. (2006). One brain - two visual systems. The Psychologist, 19 (2).

 

Perrett, D.I. et al. (1999). Simetrija in privlacnost obraza

 

 

Predavanje za izredne študente

 

 

 

Predavanja za redne študente