English

 

Za Študente

 

Zgodovina in Metode Psihologje
Informacije za študente 1. letnika Psihologije na Filozoski Fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Zaznavni Procesi
Informacije za študente 1. letnika Psihologije na Filozoski Fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Pedagoška Psihologija 1
Informacije za študente 2. letnika Psihologije na Filozoski Fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Pedagoška Psihologija 2
Informacije za študente 2. letnika Psihologije na Filozoski Fakulteti Univerze v Mariboru.

Doc. dr. Daša Grajfoner C.Psychol C.Sci                  Predavanja