Raziskovanje

 

 

 

Raziskovalna podrocja:

 

Teorija in meritve individualnih razlik pri ljudeh in živalih.

Točnost in veljavnost integrativnih meritev.

 

Teorija in praksa psihološkega treninga (coaching psychology), upravljanje z življenjskimi spremembami in tranzicijami.

 

 

Ostali raziskovalni interesi:

 

Humano-animalne interakcije, intervencije s pomočjo živali, pozitivna psihologija in psihološki trening, dobrobit in psihološki trening, tranzicija spola in psihotrening, intersubjektivnost in metodološka vprašanja, vedenje in dobrobit živali.

 

 

Raziskovalni projekti:

 

Individualne razlike (osebnost in emocije) pri ljudeh in konjih.

 

Spopadanje s spremembami: aplikacija psihološkega treninga v procesu spremembe spola.

 

 

 

 

 English

 

 

 

 

Doc. dr. Daša Grajfoner C.Psychol C.Sci   Raziskovalni Interesi